නම්යශීලී ඇසුරුම්කරණ ලැමිනේෂන් මැලියම් නිෂ්පාදනයක්

සමස්ත මෝටර් රථ කර්මාන්ත දාමයේ ප්‍රමුඛ මැලියම් හා රසායනික සැපයුම්කරු
 • Weeton 823A/828B Two-component PU flexible packaging adhesive
  වීටන් 823A / 828B ද්වි-සංරචක PU නම්යශීලී ඇසුරුම් මැලියම්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • Weeton 728 Two-component PU flexible packaging adhesive
  වීටන් 728 ද්වි-සංරචක PU නම්යශීලී ඇසුරුම් මැලියම්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 8921 high performance polyurethane sealant
  8921 ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පොලියුරේතන් සීලන්ට්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
  • zhangsong@huitian.net.cn
  • +8615821230089
  • 86-021-54650377-8020
  • අංක 251, වෙන්ජි පාර, සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි චීනය